Beseda s policistou

23.03.2015 09:11

V pátek 20. 3. navštívil děti ze ŠD por. Mgr. Vlastimil Starzyk, který s žáky 3.- 5. tříd hovořil  na téma (ne)bezepčný internet. S rostoucím počtem uživatelů internetu a sociálních sítí přibývá i počet trestných činů spojených s kyberprostorem. Prostřednictvím prezentace besedovali na téma: "Jak se připravit na nástrahy internetu a umět jim lépe čelit, jak pracovat s internetem, který je nám často velkým pomocníkem, ale taky se umět vyhnout problémům, jako je kyberšikana, obtěžování a jiné. " Děti samotné hovořily z vlastních zkušeností o užívání facebooku, vyhledávání informací na internetu a hraní her.

Mladší žáci 1.- 2. tříd prostřednictvím obrázkové prezentace hovořili o tom, jak a kde si bezpečně hrát, že silnice není hřiště a taky jak se v domě  umíme chovat bezpečně. Děti se ve správných odpovědích navzájem předháněly,za což byly velmi pocháleny za své vědomosti, aktivitu  a chuť besedovat :-)

foto zde