Halloween

04.11.2015 09:22

Halloween aneb Strašidel se nebojíme. Takto zněla pozvánka na již tradiční akci se školní družinou.

27. 10. jsme se všichni (jen dětí bylo více než 100) sešli před školou, kde v 17 hod. začal program společnou projekcí na plátně, kde jsme se dozvěděli průběh večera. Děti se rozdělily do dvou skupin a vyrazily na večerní lampiónový průvod obcí, aby potom došly do Kostkova, kde si nedaleko areálu prožily stezku  odvahy. Mladší děti trasu ukončily v ráji skřítků a větší děti si prošly strašidelný les. Pro všechny statečné byla připravena odměna. Po skončení stezky si děti opekly párek a zahřály se čajem.

Tímto bychom chtěli poděkovat p. Čečotkovi a personálu Penzionu Kostkov za umožnění pořádat tuto akci v jejich areálu. SDH Návsí za zajištění ohně, párků a dalších nezbytností spojených s touto akcí, dětem 7.  a 9. tříd za pomoc při stezce odvahy. V neposlední řadě patří velké díky rodičům a dětem, že se přišli s námi pobavit.

Foto zde: