Znáš svou rodnou hroudu?

26.05.2019 22:05

Děti ze školní družiny navštívily  21. 5. 2019 třineckou knihovnu. Znají děti dobře naši obec a okolí? Dokážou ještě porozumět výrazům našeho nářečí? Umějí číst v mapách z našeho kraje a znají zajímavá místa v okolí jako např. rozhlednu Čantoryji, Javorový vrch a jiné? Všechny své znalosti mohly porovnat v soutěži Riskuj, kterou si pro ně připravila lektorka Marie. Své vědomosti výborně obhájily a tím do svého týmu získaly spoustu bodů. Prohlédly si třineckou knihovnu a nahlédly do knižních novinek. Cestou domů jsme nemohli minout zmrzlinový stánek.  

Foto zde