DEN ZEMĚ

30.04.2016 07:53

Den věnovaný Zemi připadá  každoročně  na 22. dubna. Je to svátek, který by měl lidi upozornit na dopady ničení životního prostředí a širokou veřejnost donutit myslet a žít ekologicky. V naší družince jsme si Den Země oslavili o den dříve. Děti měly na výběr  různé atraktivní činnosti zaměřené na zpracování odpadového materiálu. Pro kluky, ale i pro holky přijel nový speciální vůz na svoz bioodpadu společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. Díky němu pracovníci firmy ukázali dětem dovednosti vozu, který nádoby na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu ihned během svozu umyl. Dozvěděly se zajímavosti z této profese, stouply si na zadní plošinu, kde se vozí zaměstnanci - popeláři a ti ukázkou pro děti provedli svou každodenní práci. Děti měly možnost nahlédnout do kabiny, vyzkoušely si posezení a vybavení popelářského auta a vžily se do role řidiče. Další aktivity probíhaly současně v knihovně, na hřišti a v družině. Spisovatelka dětských pohádek a příběhů Lena Banszel Freyová předčítala v místní knihovně příběhy o kráse všude kolem nás. Prožitkovou motivaci pak využila k seznámení dětí s netradiční výtvarnou  technikou - malba obarveným škrobem. Další krásná výtvarná díla vznikala z víček od pet láhví, CD a plastových láhví...více fotogalerie